Sociala medier

Novahuset finns på flertalet sociala medier. Följ oss gärna och ta del av vårt dagliga arbete.

Novahuset på Instagram

2019-10-20 18:19:54
 • 0
 • 0
2019-10-19 13:13:23
 • 24
 • 0
2019-10-18 16:15:40
 • 36
 • 2
2019-10-18 10:48:02
 • 74
 • 6
2019-10-17 17:40:47
 • 15
 • 0
2019-10-17 13:40:47
 • 34
 • 0

 

 

Novahuset* - föreningen mot sexuella övergrepp
Novahuset* - föreningen mot sexuella övergrepp2019-10-18 15:56:43
Med anledning av att RFSL i dagarna har gått ut med att de vill verka för att avkriminalisera sexköp, vill vi göra ett ställningstagande i frågan. Novahuset ställer sig mycket kritiska till RFSL:s beslut.

Novahuset ser inte prostitution som ett arbete och kallar därför inte personer i prostitution för sexarbetare. Vi har mött många under våra verksamma år som är eller har varit aktiva i prostitution och ingen av dessa individer har varit negativ till sexköpslagen.

Många av de vi möter vittnar om att prostitution inte är ett genomtänkt, fritt och aktivt val utan är oftast ett resultat av yttre eller inre tvång. En del av de vi möter har tidigare upplevt övergrepp och/eller använder sex som självskada. Vissa använder prostitution som ett sätt att få pengar till sin familj, det är ett känt faktum att en stor orsak till prostitution är fattigdom. Det är viktigt att poängtera att det inte är personer i prostitution som driver sexhandeln utan den drivs av efterfrågan, alltså sexköpare.

För att förbättra situationen för de utsatta i sexhandeln håller vi till viss del med RFSL. Det krävs bättre tillgång till sociala insatser i form av stöd och behandling. Detta i kombination med mer utbildning för professionella inom polis, socialtjänst och vård tror vi att överlevare kan få rätt hjälp. Novahuset önskar se en skärpning av den befintliga sexköpslagen som vi anser har vissa brister men att avkriminalisera sexköp är ingen hållbar lösning på den problematik som finns kopplat till sexköp.

På Novahuset möter vi förutom utsatta, många barn och ungdomar i vårt förebyggande arbete i skolor med vilka vi diskuterar internet och sex. Där möter vi många gånger på prostitutionsfrågan likaså ämnen som porr och samtycke. Vi anser att i kampen att få ett samhälle fritt från sexuellt våld, bör stor vikt läggas på att förebygga förövare genom att tidigt diskutera dessa ämnen. Detta är även något eleverna efterfrågar, att vuxna pratar med dem om de frågor, funderingar och tankar de har gällande sex.

Att förespråka avkriminalisering av sexköp är inte att stå upp för de mest utsatta i sexhandeln utan effekten blir tvärtom – att stödja de som anser sig ha rätt att betala för en annan individs kropp. Vi anser att ingen ska ha rätt att köpa en annan människa i Sverige, år 2019. Novahuset ser ersättningen som ett sätt att betala istället för att ha sex med samtycke. Personer som säljer sexuella tjänster ska ha rätt till stöd och respekt. Men det är inte och ska inte vara okej, att utnyttja någons sårbarhet och utsatthet i ett land som kallar sig jämställt. Sex är ingen rättighet!
Novahuset* - föreningen mot sexuella övergrepp
Novahuset* - föreningen mot sexuella övergrepp2019-10-17 09:11:29
Regeringen vill ta bort preskriptionstiden för barnsexbrott trots kritik från flera tunga remissinstanser – det ska alltså inte finnas någon bortre gräns för när det inte längre går att åtala en gärningsman.

Detta var något som vi pratade med Juno Blom (L) om igår och som hon sedan skrev om.
Vad vi förstår finns ett brett riksdagsstöd och vi välkomnar förslaget då vi möter många vuxna som tidigare i livet utsatts för övergrepp. Detta kan ge dem den upprättelse de behöver, oavsett utgång.