Sociala medier

Novahuset finns på flertalet sociala medier. Följ oss gärna och ta del av vårt dagliga arbete.

Novahuset på Instagram

  • 29
  • 0
  • 89
  • 2
  • 41
  • 2
  • 23
  • 1

 

 

Novahuset* - föreningen mot sexuella övergrepp

Vi vill ta hål på det tabu som råder gällande sexuella övergrepp. Vi möter människor i alla åldrar och med alla könsidentiteter som blivit utsatta för övergrepp, incest, sex mot ersättning, som har/har haft ett sexuellt självskadebeteende och mycket mer.All skambeläggning av utsatta som råder till följd av okunskap samt skadliga myter, normer och attityder gällande övergrepp försöker vi få stopp på genom att jobba förebyggande. Detta gör vi genom att föreläsa i skolklasser, utbilda verksamma som möter sexuellt utsatta samt genom att föra opinion.