Personal

Magnus Oskarsson
Magnus Oskarsson

Verksamhetsansvarig, Tel: 072-169 39 27

magnus@novahuset.com
paulina bengtsson
Paulina Bengtsson

Grundare av Novahuset, sakkunnig människohandel och prostitution, samordnare

paulina@novahuset.com
Kajsa Rietz

Föreläsningsansvarig

kajsa@novahuset.com
Emilia Klaar

Föreläsare, ansvarig trygghetsvandring

emilia@novahuset.com
Erika Jägerbrink

Administratör, ekonomiansvarig, Tel: 079-339 10 32

erika@novahuset.com

Följ oss gärna på Facebook och Instagram!