Vi har tillsammans med ombudsmannen mot kommersiell sexuell exploatering av barn Gabriella Kärnekull Wolfe, Child10 och Ellencentret släppt rapporten “Alla tittade men ingen såg”. Det här är den första rapporten i Sverige som tar ett helhetsgrepp om den kommersiella sexuella exploateringen av barn genom att granska hur vård- och stödsystemet samt rättsväsendet fungerar för utsatta barn.
Det vi ser är att det idag finns så stora brister i stödet till och skyddet av utsatta barn att det inte går att kalla det för något annat än ett systemfel.
📍 utsatta barn är ofta i kontakt med rätt instanser medan exploateringen pågår och övergreppen sker i anslutning till arenor där vuxna finns – men ändå upptäcks den inte.
📍 när barnen väl identifieras får de inte skydd från fortsatt utsatthet. Vuxna misstror barnen, förstår inte vad det är de berättar och förminskar utsattheten.
📍 när insatser väl sätts in präglas de av en stor rättsosäkerhet. Det finns inga rekommendationer eller riktlinjer på insatser för målgruppen vilket gör att barns tillgång till hjälp varierar i stor utsträckning.
Läs hela rapporten på hemsidan child10.org

Hjälp oss sprida budskapet!
okse.nu finns allt du behöver för att dela filmen, rapporten och bilder i sociala medier.
Chatt