Rapportsläpp

Vi har tillsammans med ombudsmannen mot kommersiell sexuell exploatering av barn Gabriella Kärnekull Wolfe, Child10 och Ellencentret släppt rapporten “Alla tittade men ingen såg”. Det här är den första rapporten i Sverige som tar ett helhetsgrepp om den kommersiella sexuella exploateringen av barn genom att granska hur vård- och stödsystemet samt rättsväsendet fungerar för utsatta barn.
Det vi ser är att det idag finns så stora brister i stödet till och skyddet av utsatta barn att det inte går att kalla det för något annat än ett systemfel.
📍 utsatta barn är ofta i kontakt med rätt instanser medan exploateringen pågår och övergreppen sker i anslutning till arenor där vuxna finns – men ändå upptäcks den inte.
📍 när barnen väl identifieras får de inte skydd från fortsatt utsatthet. Vuxna misstror barnen, förstår inte vad det är de berättar och förminskar utsattheten.
📍 när insatser väl sätts in präglas de av en stor rättsosäkerhet. Det finns inga rekommendationer eller riktlinjer på insatser för målgruppen vilket gör att barns tillgång till hjälp varierar i stor utsträckning.

Läs hela rapporten på hemsidan child10.org

Hjälp oss sprida budskapet!
okse.nu finns allt du behöver för att dela filmen, rapporten och bilder i sociala medier.
Chatt