Hela Mig – enkätundersökning

Har du erfarenhet av sexuella övergrepp och upplever problem med sex till följd av detta?

Föreningen Storasysters projekt Hela Mig vill öka kunskapen om sexualitetsproblematik till följd av våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Hela Mig har formulerat en enkät som vänder sig till dig och som upplever problem med sex eller som upplever eller upplevde problem med sex när du var mellan 13-25 år. De skulle uppskatta om du tog dig tid att fylla i denna enkät och bidra med dina viktiga erfarenheter. Genom att svara på enkäten tillför du kunskap som är ovärderlig för projektet och deras vidare arbete inom frågan. Du är såklart helt anonym när du fyller i enkäten och den tar cirka tre minuter att fylla i.

Till enkäten