Workshop Värgårdsskolan

Tisdag 9/5 är Novahuset på Värgårdsskolan (högstadium) i Kisa och har worksshop om sex och övergrepp.