Styrelsemöte

Torsdag 4/5 sammanträder Novahusets styrelse.

Tid: 17.00 - 19.00

Plats: Fontänen, Linköping