Föreläsing De Geergymnasiet

Idag är Novahuset på De Geergymnaiet i Norrköping och föreläser