Föreläsningar Norrköping

Onsdag 10:e maj är Novahuset i Norrköping på De Geer gymnasiet och Hagagymnasiet och föreläser.