Föreläsning Mjölby Gymnasium

Onsdag 5:e april är Novahuset i Mjölby och föreläser på en gymnasieskola.