Föreläsning De Geergymnasiet Norrköping

Torsdag 4/4 är Novahuset på De Geergymnasiet i Norrköping och föreläser.