Utbildning Länsstyrelsen

Onsdag 26/4 är Novahuset på utbildning om våld i nära relationer på Länsstyrelsen Östergötland.