Föreläsning Platensgymnasiet

Torsdag 27/4 föreläser Novahuset på Platengymnasiet i Norrköping.