Samverkansmöte Norrköping

Torsdag 20/4 träffar Novahuset Petra Isaksson på rådhuset i Norrköping för samverkansmöte.