Föreläsning "När livet vänder"


Måndag 6 mars klockan 18.00 kommer Novahusets verksamhetsanvarige Paulina Bengtsson att föreläsa om sin historia på Fontänen. Föreläsningen är öppen för allmänheten och Novahuset kommer att vara på plats med infobord.