Föreläsning Hagagymnasiet

Onsdag 15/3 föreläser Novahuset på Haga gymnasiet i Norrköping.

March 14
Studiebesök
March 16
Samverkansmöte