Föreläsning De Geergymnasiet

Tisdag 14/3 Idag föreläser Novahuset på De Geergymnasiet i Norrköping.

March 13
Käleken är fri
March 14
Studiebesök