Utbildning i motiverande samtal vid våld i nära relationer


Den 1-2 mars deltar Novahuset i en utbildning om motiverande samtal (MI) vid våld i nära relationer. Utbildningen sker inom ramen för Länsstyrelsens kompetens- och metodstödsuppdrag i samarbete med Socialstyrelsen.