Föreläsning MTU gymnasium

Onsdag 1/3 kommer Novahuset att vara på MTU gymnasium i Linköping för att prata om sex och gränser.