Föreläsning Hagagymnasiet

Torsdag 9/2 kl 14.15-15.30 föreläser Novahuset för lärare, elevhälsa o rektor på Hagagymnaiset i Norrköping.