Föreläsning DIVA

Torsdag 16/2 träffar Novahuset personalen på DIVA.