Föreläsning Klara gymnasium

Onsdag 15/2 föreläser Novahuset för Klara gymnasium i Linköping.