Föreläsning Värgårdsskolan

Tisdag 14/2 föreläser Novahuset på Värgårdsskolan i Kisa .