Föreläsning Värgårdsskolan

Tisdag 14/2 föreläser Novahuset för Värgårdsskolan i Kisa. Tid: 12.00-14.40.