Samrådsmöte Plattformen Civila Sverige

Fredag den 10 februari deltar Novahuset i ett samrådsmöte i Stockholm med Plattformen Civila Sverige mot Människohandel. Temat för mötet är Barn i riskzonen.