Föreläsning Ebersteinska skolan

Måndag 30/1 föreläser Novahuset på Eberteinska gymnasiet i Norrköping.

Tid: 14:10 - 15:40.