Föreläsning Ebersteinska skolan

Fredag 27/1 föreläser Novahuset på Eberteinska gymnasiet i Norrköping.

Tid: 08:10 - 09:40.