Föreläsning Ebersteinska skolan

Tisdag 24/1 föreläser Novahuset på Eberteinska gymnasiet i Norrköping.

Tid: 08:10 - 09:40 samt 10.00 - 11:30.