Juridisk fakta

Denna sida är i samarbete med Advokatbyrån Edelhjelm, som även svarar på era frågor i Fråga Juristen. Här kan du läsa om hur en polisanmälan går till och om preskriptionstider, men mer information kommer framöver.

 

Att polisanmäla ett sexuellt övergrepp

Hur går du tillväga?

Det finns inga krav på hur en polisanmälan ska utformas. Om du befinner dig i en akut situation ska du alltid ringa 112. Om övergreppet inte är pågående kan du ringa till 114 14 och lämna din polisanmälan muntligen. Det går även bra att skriftligen skicka in din anmälan till Polismyndigheten. Om du är målsägande, d.v.s. den person som har blivit utsatt för övergreppet, kan du inte vara anonym när du gör en polisanmälan.

Det finns inte heller något krav för när man måste anmäla ett sexuellt övergrepp men ju längre tid som går desto svårare blir det för polis och åklagare att säkra bevisning i målet. Det kan alltså försvåra utredningen av brottet. Vi rekommenderar därför alltid att du polisanmäler ett övergrepp så fort som möjligt.

Vad händer efter en polisanmälan?

Efter en polisanmälan beslutar en polis eller åklagare om de ska inleda en förundersökning. Under förundersökningen förhör polis och/eller åklagare den som blivit utsatt för ett brott, den eller de misstänka samt eventuella vittnen. Även teknisk bevisning samlas in.

Hur lång tid tar det innan åklagare eller polis kontaktar dig?

Tyvärr går det inte att svara på exakt hur lång tid det kommer att ta innan du blir kontaktad av åklagare eller polis. Hur lång tid en förundersökning tar beror till exempel på hur omfattande utredningen är, hur många personer som ska förhöras och om det är nödvändigt att genomföra kriminaltekniska undersökning.

Vad händer sen?

När förundersökningen är avslutad väljer åklagaren om hen ska väcka talan eller inte. Om åklagaren tror att bevisningen räcker till för en fällande dom ska hen väcka åtal vid behörig tingsrätt. Därefter kommer målet att bokas ut till huvudförhandling (rättegång).

 

Preskriptionstider för sexualbrott

Med preskriptionstid menas att en gärningsman inom en viss tid från det att brottet begicks måste ha häktats eller tagit del av åtal, annars kan den misstänkte inte dömas för brottet. Preskriptionstidens längd varierar beroende på vilket typ av brott det rör sig om.

Enligt huvudregeln räknas preskriptionstiden från den dagen då brottet begicks. För barn som utsatts för sexuella övergrepp börjar preskriptionstiden inte löpa förrän man fyllt arton år.

Preskriptionstidens längd varierar utifrån det svåraste straffet för det aktuella brottet. Här följer preskriptionstiderna för några av de vanligaste sexualbrotten.

Brottstyp Rättslig reglering Preskriptionstid
Våldtäkt 6 kap. 1 § 1-2 st. BrB 10 år
Grov våldtäkt 6 kap. 1 § 4 st. BrB 15 år
Sexuellt tvång 6 kap. 2 § 1 st. BrB 5 år
Våldtäkt mot barn 6 kap. 4 § 1 st. BrB 10 år
Grov våldtäkt mot barn 6 kap. 4 § 3 st. BrB 15 år
Sexuellt utnyttjande av barn 6 kap. 5 § BrB 10 år
Sexuellt ofredande 6 kap. 10 § BrB 5 år