För barn och ungdomar 12-15 år (årskurs 6/högstadiet)

Detta pass är ett samtal mellan föreläsaren och gruppen och utgår från vad gruppen har för behov att prata om. Vårt syfte är att ge barnen ett forum att prata om ämnen som är viktiga men svåra att lyfta med vuxna. Samtalen handlar ofta om internet och sociala medier, gränser, kroppen, sex och attityder. Passet fungerar bra som ett komplement till sexualundervisningen.

Vi föredrar att skolpersonal inte medverkar under passet men finns i närheten då ämnet kan väcka mycket tankar och känslor.

Vid frågor och bokning, kontakta emilia@novahuset.com. Kom ihåg att alla våra pass är kostnadsfria!