Ungdomar 13-16 år (Högstadiet)

Ca 1-1.5 timme

Denna föreläsning bygger främst på övningar och frågor. Vi pratar om sex på en ”basic nivå” utifrån de
frågor ungdomarna har och mycket fokus ligger på de attityder som finns i gruppen.
I och med att många av de sexuella övergrepp som sker mot denna målgrupp begås på internet
så kommer vi även att lyfta den frågan och prata om hur man surfar säkert i sociala medier.