Bli en av Novahusets företagspartner!

Som en av Novahusets företagspartner kan du välja mellan nedanstående paket:

Silverstjärna

För 5000 kronor blir du silverpartner under 12 månader, då följande ingår:
– 1 Utbildningstillfälle på plats hos er
– Intyg, Tillsammans mot sexuellt våld
– Marknadsföring på vår hemsida, sociala medier samt rollups
– Nyhetsbrev, 4 stycken
– Novastjärna att använda för att visa era kunder att ni är vår företagspartner

Guldstjärna

För 10 000 kr blir du guldpartner under 12 månader, då följande ingår:

– 2 utbildningstillfällen på plats hos er
– Intyg, Tillsammans mot sexuellt våld
– Marknadsföring på vår hemsida, sociala medier samt rollups
– Nyhetsbrev, 4 stycken
– Novastjärna att använda för att visa era kunder att ni är vår företagspartner
– Nätverksträff
– Marknadsföring på Novakläder

 

För mer information eller för att bli företagspartner, kontakta
Sofia Lundqvist på foretagspartner@novahuset.com.