För unga 18-25 år (gymnasiet/högskola)

Passet är delvis en föreläsning och delvis ett samtal där gruppen diskuterar sexuella övergrepp utifrån ett samhällsperspektiv. Syftet är att öka medvetenheten i ämnet och hur man kan arbeta tillsammans mot övergrepp. Exempel på frågor som berörs är #metoo, nya lagar och rättsfall, samhällsdebatter och övergrepp på nätet.

Vi föredrar att skolpersonal inte medverkar under passet men finns i närheten då ämnet kan väcka mycket tankar och känslor.

Vid frågor och bokning, kontakta emilia@novahuset.com. Kom ihåg att alla våra pass är kostnadsfria!