Föreläsningar och workshops

Ungdomar 16-18 år (Gymnasiet del. 1)

Ca 1-1.5 timme

Denna föreläsning består av olika former av övningar. Vi plockar fram den kunskap om kroppsspråk,
gränser och attityder som ungdomarna redan besitter och sätter in dem i ett sammanhang där de kan använda
dem för att skilja på okej-sex och övergrepp.
Vi pratar dessutom om normer, fördomar kring sexuella övergrepp och könsroller/machokulturen.

Ungdomar 18-25 år (Gymnasiet/unga vuxna del. 2)

Ca 1-1.5 timme

Under denna föreläsning kommer ungdomarna att sitta uppdelade i mindre diskussionsgrupper.
Här går vi in mer på djupet gällande sexuella övergrepp som brott och utgår främst från statistik i
ämnet som grupperna sedan får analysera. Vi pratar dessutom om trauma, fördomar och vad lagen säger.
Vi kommer gärna två gånger för att ha del 1 och del 2 separat men om detta inte är möjligt kan
vi korta ner och kombinera dessa till en föreläsning.