För unga 16-18 år (högstadiet/gymnasiet)

Passet är en workshop där gruppen får arbeta med olika diskussionsövningar kring samtycke. Syftet är att klargöra sexuella gränser för att förebygga övergrepp. Frågor som är i fokus är; vad är ett övergrepp? Vad är skillnaden mellan bra sex, dåligt sex och övergrepp? Hur läser man in ett samtycke genom kroppsspråk? Vi berör även de attityder och den problematik som är relevant för den specifika gruppen.

Vi föredrar att skolpersonal inte medverkar under passet men finns i närheten då ämnet kan väcka mycket tankar och känslor.

Vid frågor och bokning, kontakta emilia@novahuset.com. Kom ihåg att alla våra pass är kostnadsfria!