DOKUMENTERADE ÖVERGREPP PÅ BARN– 1 381 anmälda fall under 2017
– Det populäraste just nu är material på spädbarn
– Fildelning är det vanligaste sättet för spridning


Det som förr kallats ”barnpornografi” kallar vi idag för dokumenterade övergrepp på barn,
eftersom alla sexuella handlingar på barn under 15 år klassas som våldtäkt.

Med dokumenterade övergrepp på barn menas bilder och/eller filmklipp som är menade att
skildra barn på ett sexuellt sätt. Den som gjort sig skyldig till det har enligt lagens mening antingen…

– Spridit, överlåtit, upplåtit, förevisat eller på annat sätt gör en bild/ett klipp på barn som utsätts
sexuellt tillgänglig för någon annan.
– Förvärvat eller delat bilder/filmklipp av barn som utsätts sexuellt.
– Förmedlat kontakter mellan köpare och säljare av bilder/filmklipp på barn som utsätts sexuellt
eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder/klipp.
– Innehar bilder/filmklipp på barn som utsätts sexuellt.

Även unga personer kan göra sig skyldiga till dokumenterade övergrepp på barn
när de sprider bilder eller filmer, man kan straffas från det att man fyllt 15.