Särskola/Resursgrupp

Våra pass för särskoleelever/resursgrupper fungerar som ett komplement till sexualundervisningen och skolans arbete kring internet, integritet och kränkningar. Passet bygger på ett samtalskoncept där vi ställer undersökande frågor till gruppen som vi sedan diskuterar tillsammans med dem. På så sätt kan vi anpassa innehållet utifrån den aktuella gruppens behov och når frågor som barnen ofta undviker att prata om med vuxna. Lärarna eller eleverna får välja vilket tema passet skall ha, antingen tema sex, samtycke och kroppen vilket har fokus på kroppslig integritet och samtycke. Eller så väljer ni passet om internet då vi tillsammans diskuterar olika sociala medier med fokus på säkerhet på internet.

Stöd

 

Tid: Passet genomförs under lektionstid och brukar i regel ta 1 timme.

Utrustning: Whiteboardtavla.

Kostnad: All verksamhet inom Östergötland är gratis. Kontakta oss för offert för utanför Östergötland.

Övrigt: Pedagogerna får välja om de tror att gruppen gynnas av att ha dem med eller inte. 

Citat elev resursklass
“Det var bra att man kan öppna upp sig och berätta saker som hänt.”