Vuxen/Högskole­studerande

Just nu: Vi erbjuder även föreläsningen via länk!

Utbildning för högskolestuderande syftar till att öka kunskapen inom nedanstående teman samt rusta studenterna inför kommande arbetsliv i hur de kan förebygga olika sexuella övergrepp. Utbildningen innehåller även verktyg i hur de kan fånga upp och bemöta utsatta.

Utbildningen kan antingen genomföras som en föreläsning alternativt som workshop med tillhörande diskussion och case.

Föreläsningar och utbildningar med olika teman

Ni väljer ett eller flera av följande teman:

  • Sex mot ersättning, sexuellt självskadebeteende och riskbeteende
  • Sexuellt våld
  • Unga, nätet och övergrepp

Fördjupad information om de olika föreläsningarna finns HÄR.

Tid: 1-2 timmar per föreläsning/tema. Vid tillhörande diskussion tillkommer minst 30 minuter.

Utrustning: Projektor

Kostnad: All verksamhet inom Östergötland är gratis. Kontakta oss för offert för utanför Östergötland.