Årskurs 6

Våra pass för grundskoleelever fungerar som ett komplement till sexualundervisningen och skolans arbete kring internet, integritet och kränkningar. Passen bygger på samtalskoncept där vi ställer undersökande frågor till gruppen som vi sedan diskuterar tillsammans med dem. På så sätt kan vi anpassa innehållet utifrån den aktuella gruppens behov och når frågor som barnen ofta undviker att prata om med vuxna. Vi träffar gärna klasserna i åk 6 vid ett tillfälle och har ett pass om internet, kroppen och gränser (1.5h). Ämnen som ofta dyker upp är sociala medier, sexuella bilder, filmer, rykten, attityder, trakasserier, grooming, säkerhet, porr, sex, samtycke, övergrepp, kroppen samt relationer.

 

Tid: Passet genomförs under lektionstid, 1,5 timme vid 1 tillfällen

Utrustning: Whiteboardtavla (ej krav)

Kostnad: All verksamhet inom Östergötland är gratis. Kontakta oss för offert för utanför Östergötland.

 

Citat elever åk 6 (2020)

“Det var bra att hon kunde så mycket fast hon var vuxen.”

“Jag tycker att hon som var hos oss va rolig men också verkligen kunde förklara alvaret”

“Jag lärde mig mycket och det kändes skönt att prata om det med någon”