Årskurs 4

Våra pass för grundskoleelever fungerar som komplement till sexualundervisningen och skolans arbete kring internet, integritet och kränkningar. Passen bygger på samtalskoncept där vi ställer undersökande frågor till gruppen som vi sedan diskuterar tillsammans med dem. På så sätt kan vi anpassa innehållet utifrån den aktuella gruppens behov och når frågor som barnen ofta undviker att prata om med vuxna. Vi träffar gärna klasserna i åk 4 vid ett tillfälle och har ett pass om internet (1h), vi har gärna en uppföljning senare i åk 6,8 och på gymnasiet där vi arbetar vidare kring frågor om internet och sex. Ämnen som ofta dyker upp under passen är sociala medier, gaming, sexuella bilder, filmer, rykten, attityder, trakasserier, grooming, säkerhet samt naket på internet.

 

Tid: Passet genomförs under lektionstid, 1 timme vid 1 tillfälle

Utrustning: Whiteboardtavla (ej krav)

Kostnad: All verksamhet inom Östergötland är gratis. Kontakta oss för offert för utanför Östergötland.