1 av 5 ungdomar har blivit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp. I Sverige begås det cirka 11 sexualbrott i timmen. Under 2015 polisanmäldes 18 100 sexualbrott varav 1160 lagfördes (resulterade i fällande dom). Mörkertalet är 80 %. Det betyder att de anmälda brotten (18 100 stycken) är 20 % av alla sexualbrott som i själva verket begicks.

Vi på Novahuset tror att en central del i arbetet för att minska denna statistik är att sprida kunskap. Syftet med våra föreläsningar är att förebygga det sexuella våldet, fånga upp de som har blivit utsatta och stärka vuxna i att kunna bemöta denna fråga. 

 I dagsläget föreläser vi i gymnasieskolor, har workshops med samtalsgrupper och på ungdoms- och fritidsgårdar. Vi medverkar i olika forum och projekt där vi möter ungdomar och pratar om sex och övergrepp och utbildar dessutom verksamma inom ämnet. Vi erbjuder fyra olika föreläsningar som vi också kan justera och anpassa efter just er målgrupp. Alla våra föreläsningar är helt gratis.

Här nedanför kan du läsa mer om våra föreläsningar och hur du kan ta kontakt för att vi ska komma till er. Är du intresserad av att se mer statistik kring våldtäkt och sexualbrott så hittar du det på www.brå.se.

 


Föreläsningar VI ERBJUDER:

Ungdomar 13-16 år (Högstadiet)
Ca 1-1.5 timme

Denna föreläsning bygger främst på övningar och frågor. Vi pratar om sex på en ”basic nivå” utifrån de frågor som ungdomarna har och mycket fokus ligger på de attityder som finns i gruppen. I och med att många av de sexuella övergrepp som sker mot denna målgrupp begås på internet så kommer vi även att lyfta den frågan och prata om hur man surfar säkert i sociala medier. 

Ungdomar 16-18 år (Gymnasiet del. 1) 
Ca 1-1.5 timme

Denna föreläsning består av olika former av övningar. Vi plockar fram den kunskap om kroppsspråk, gränser och attityder som ungdomarna redan besitter och sätter in dem i ett sammanhang där de kan använda dem för att skilja på okej-sex och övergrepp. Vi pratar dessutom om normer, fördomar kring sexuella övergrepp och könsroller/machokulturen. 

Ungdomar 18-25 år (Gymnasiet/unga vuxna del. 2)
Ca 1-1.5 timme

Under denna föreläsning kommer ungdomarna att sitta uppdelade i mindre diskussionsgrupper. Här går vi in mer på djupet gällande sexuella övergrepp som brott och utgår främst från statistik i ämnet som grupperna sedan får analysera. Vi pratar dessutom om trauma, fördomar och vad lagen säger. Vi kommer gärna två gånger för att ha del 1 och del 2 separat men om detta inte är möjligt kan vi korta ner och kombinera dessa till en föreläsning.

Vuxna/verksamma/personal/högskolestuderande
Ca 1-1.5 timme

Under denna föreläsning pratar vi om sexuella övergrepp, sex mot ersättning, sex som självskadebeteende, attityder bland unga och bemötande. Gruppen får dessutom olika ”case” att diskutera och i slutet av föreläsningen är målet att gruppen kommer att kunna sammanställa en strategi och checklista för hur de ska agera om dessa ämnen dyker upp i arbetet. 

Vi kan dessutom komma för att ge en kort introduktion på cirka 30 minuter kring oss och vad vi kommer att prata om med era ungdomar (detta rör skolpersonal, föräldrar, ungdoms-/fritidsledare). Om ni vill att vi kommer och enbart föreläser om ämnet utan övningar tar det cirka 1 timme.

 

För mer information om föreläsningar och bokning, kontakta:

Emilia Klaar
emilia@novahuset.com
Telefon: 0709593907